Journal helse nord - Hva vil det si å være fadder

Date: Aug 2018 Postet av on vil, det, hva, fadder, være

hva vil det si å være fadder

det kan du gjerne si ja til. Forøvrig er det ingen øvre grense for antall faddere, men det er ikke vanlig med mer enn seks. Derfor regnes det som

en tillitserklæring å bli spurt om å være fadder. Det skjedde også i kryssord Norge i middelalderen og det ble praktisert på reformasjonstiden. I en misjonssituasjon er det vanlige at mennesker kommer til tro på evangeliet og så blir døpt. Det er egentlig en forutsetning for praktisering av barnedåp: Barnet må forbli i troen, dersom det skal bli bevart hos Kristus og bli frelst. Fadderne er ikke alene om sin oppgave. Bibelen gjør det klart at alle mennesker er syndere, dvs. Derfor blir foreldre og faddere spurt om de golf vil at barnet skal oppdras i den kristne forsakelse og tro. Men det berettes også om hele hus som ble døpt, dvs. Da synes jeg heller du kan arrangere en fest eller sammenkomst for dem, der du inviterer de nærmeste vennene deres og lager en slags avskjedsmarkering ut av det. Men Gud har knyttet løfter til det som skjer. Dere kan dra på hyttetur eller en annen plass i nærheten av der dere bor. Det er denne formen som vanligvis blir brukt i Den norske kirke. Den døpte får ofte et spesielt forhold til fadderne sine. Det er ikke så nøye hva du gjør, de kommer til å bli glad så lenge du gjør noe for dem. Fadderne må ha fylt 15 år og være medlemmer av den norske kirke, eller et annet kirkesamfunn som ikke forkaster barnedåp. Dette er gaver som vi mennesker trenger. Da Peter forkynte evangeliet for folket i Jerusalem, formante han dem: Vend om og la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere får tilgivelse for syndene, og dere skal få Den Hellige Ånds gave (Apostlenes gjerninger 2,38). Dette er en gammel tankegang som fortsatt har fotfeste mange steder, men den er ikke riktig.

Dag som et tegn på at de skulle tilhøre Guds folk. Derfor er det ikke bare tale om vann. Og siden du er en jente vil det da kalles gudmor. Innhold, slik at faddere får noe ansvar. Fadderen skal for det første være vitne om at barnet er døpt med en kristen dåp 6 Hva vil det si å være fadder ved dåp i Den norske kirke. Du hoggorm egg skal være en del av livet til det barnet du er fadder til. Tradisjonen med faddere går helt tilbake til det andre århundre da barn av kristne martyrer fikk nye foreldre. Enkelte ønsker at fadderne skal tilhøre den nære familie og representere ulike generasjoner. Det er ofte slik at dette er en eller begge fadderne fra dåpen 5, det Den Norske Kirke selv skriver om det å være fadder er følgende.


Hva vil det si å være fadder

Den viktigste grunnen er at Jesus gav sine disipler befaling om å gjøre det. Bæres barnet til grunnlag dåp, presten har ansvar for å se til at fadderne oppfyller disse forutsetningene. At du tar på deg en del av ansvaret det er å lære barnet om kristendommen og samfunnet rundt det. Hvis ikke kan du invitere dem med deg på konsert eller lignende. Besøke barnet eller sende det en hilsen på dåpsdagen. Oppmuntre foreldrene til å ta med barnet på familiegudstjenester og søndagsskole. Ved dåp instrumental i våre dager er fadderen vitne om at dåpen er foretatt. Og de blir bedt om å være med å gi barnet kristen opplæring.

kommentarer

Legg igjen en kommentar

Vennligst oppgi ditt fulle navn

Vennligst skriv inn spørsmålet ditt