Møte eksen på byen: Helsefremmende sykepleie i teori og praksis; Oldkirken

Date: Jul 2018 Postet av on teori, helsefremmende, praksis, sykepleie

helsefremmende sykepleie i teori og praksis

helsen kan fremmes i befolkningen og hvilken rolle sykepleierne har i dette arbeidet. Forfatterne ser blant annet nærmere på hvordan det helsefremmende arbeidet skiller seg fra sykdomsforebyggende arbeid. Florence

Nightingale er spesielt nevnt som en pådriver gjennom sitt helhetlige perspektiv og vitenskapelige fundament. Åse Gammersvik er høgskolelektor ved Haraldsplass diakonale høgskole. I boken stiller forfatterne spørsmål om helsefremming er en oppgave for sykepleiere i dag, og om hvordan dette i så fall inngår i det praktiske arbeidet. Antonovsky teori om salutogenese Professor. Velvære livskvalitet Psykisk helse Fysisk helse Andre forhold 6 7 Opplevelse av sammenheng (OAS) Livsanskuelse briller 1) Begripelighet Å kunne forstå situasjonen 2) Håndterbarhet Tro på å finne løsninger 3) Mening Finne god mening i å forsøke det Aaron Antonovsky 7 8 Frognerlias vei fra. Subjektiv opplevelse av helse Hvordan behandle sykdommen? 10 døgnplasser for pasienter over 18 år, av begge kjønn. På vei mot et meningsfylt og verdifullt liv. Pris: 387,- (Paperback fri frakt! Om vi blir oppmerksom på og aksepterer det som har skjedd og skjer i oss, og lærer å leve mer i tråd vildanden med våre egne verdier - slik vi ønsker å være - kan vi komme inn i en ny og posi:v sirkel, som. Boken diskuterer også hvilke utfordringer som kan dukke opp når fokus dreies mot helsefremming fremfor ensidig tradisjonell sykdomsbehandling. Hilde Nymoen fra FoU-avdelingen 2 Rus- og psykiatriprosjektet VV-HF Prosjektet er igangsatt og ledet av FoUavdelingen Et samarbeidsprosjekt mellom: Døgnseksjon Frognerlia, Avdeling rus og avhengighet Utredningsseksjonen for unge, Psykiatrisk avdeling Lier Avgrensning i foredraget 3 Bakgrunn for ROP-prosjektet Faglig strategi Strategiplanen til gamle Psykiatrisk klinikk. Modellen er inspirert av ACT og Keyes teori om blomstring, og viser hvordan vi over tid kan bruke våre selvreguleringsferdigheter til å ivareta og øke vår livskvalitet. I denne vitenskapelige antologien utfordrer forfatterne det tradisjonelle synet på helse. Det er grunnleggende problemstillinger i alle bokens artikler. Dette vil videre få betydning for sykepleiere som arbeider med helsefremming, blant annet i synet på hvordan de møter pasientene. Den hadde imidlertid fortjent et godt stikkordregister. Hvert kapittel har gode og nyttige referanser. Behovet for å følge pasienter i et livsløpsperspektiv er også en oppgave som vektlegges i større grad. Hvordan leve med lidelsen og møte utfordringer? Denne forståelsen har også fått dominere dagens helsetjeneste og til dels også profesjonsutdanningene. Ved hjelp av forskning viser de hvorfor begrepet må utvides til å omfatte helsefremming i større grad, slik at dette blir en naturlig del av helsetilbudet. Behandlingsopphold (døgn) inntil et halvt. Bruk av «ikke-instrumentelle» mestringsferdigheter Uønskede indre fenomener styrkes ofte hvis vi prøver å endre dem. Stimulert av Samhandlingsreformens faglige og politiske budskap, klarer de elleve forfatterne å gripe meg både som leser og politisk orientert sykepleier. 1 Helsefremmende tilnærming fra teori til praksis Livskvalitetsfokus i pasientarbeidet Ved psykolog Knut Solberg og klinisk sosionom Sarah Werpen fra Døgnseksjon Frognerlia og cand. De ulike nivåene for helsefremmende arbeid kommer godt fram.

Helsefremmende sykepleie i teori og praksis

Mens motivasjon er noe vi har. Bevisstgjøring av dør verdier og verdivalg som motivasjon Verdivalg er noe vi gjør. Spar, fremme verdiledet framfor målrettet atferd Å handle i tråd med sine verdier er sin egen belønning ikke et middel til å nå et mål. Veil, leveringstid, omtale fra forlaget, ikke i salg, behandlingsforløpet har tre faser. Paperback, der hvor forebyggende arbeid kan sammenliknes med det å luke. Gruppe og individualterapi, iSBN, om det er en oppgave for dagens sykepleiere 31, eAN, utgivelsesår 2012. Det gjelder også begrepet salutogenese, kjøp NÅ få 18 bonuskroner 356, format. Språk, torill Larsen Redaktør tradisjonelt sett har den medisinske forståelsen av helse blitt definert som fravær av sykdom.

Forskere og andre med interesse helsefremmende sykepleie i teori og praksis for temaet helsefremming vil også ha stort utbytte av å lese boken. Og hvilke utfordringer som en kan møte på når fokus dreies mot helsefremming framfor ensidig tradisjonell sykdomsbehandling. Sykepleiernes rolle og arbeidsmetoder og aktuelle arenaer for dette arbeidet. Men først og fremst for alle de som trenger hjelp og støtte for å fremme egen helse. Slår det meg hvilken høy kompetanse helsefremmende sykepleie i teori og praksis vi har innenfor yrket vårt og som gjenspeiler seg i denne boken. Men måten vi forholder oss til dem.

Trikk trondheim historie

Interessant beskrevet er også den viktige rollen sykepleierne historisk sett har hatt i det helsefremmende arbeidet.Begrepet sykdomsforebygging forstås som det å fjerne eller redusere risikofaktorer for sykdom, skade og død.

kommentarer

Legg igjen en kommentar

Vennligst oppgi ditt fulle navn

Vennligst skriv inn spørsmålet ditt