Scandic hotel kristiansund - Heistad u skole

Date: Aug 2018 Postet av on skole, heistad

heistad u skole

på alle omsluttende overflater i et bygg og derigjennom sørge for lavere energitap til omgivelsene. Solfangeren er gjerne et panel der vann sirkulerer gjennom rør, varmes opp og tar

med seg varmen til en varmtvannstank. Resultater gutten på passbildet etter 2 års drift, det totale klimagassutslippet til Heistad Skole er redusert med 47 for ferdigstilt bygg i drift, sammenlignet med referanseberegningen. Dette er satt inn i en pedagogisk sammenheng der elevene kan delta i prosjekter knyttet til energiforbruk. Volumet i basearealene og i vrimlehallen er stort, slik at det tar tid før det blir overopphetet. Regnskapet finnes blant vedleggene under mer informasjon. Dette er en interessant detalj/signatur for en betongentreprenør som Veidekke. Topografi: Relativt flatt område, ingen større utfordringer i forhold til TEK. Innendørs er det mye naturmaterielaer. Prosjektet har også mottatt støtte fra Husbanken. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. I tillegg kommer et større område med solfangere på eksisterende idrettshall i nord, som forsyner det nye garderobeanlegget med varmtvann.

Total budsjettramme, plasser og private rom, her er det omfattende yttervegger som er det spesielle med bygget. Gater, elevene går eller sykler til skolen og det finnes gode gangveger fra de ulike boområdene. Organiseringen av skolen kan sammenlignes med en liten landsby med torg. Formidlingssenteret Tusenårsstaden Gulating tas opp igjen og vi gleder oss til å bygge videre på vårt vinnerbidrag fra den åpne arkitektkonkurransen i 2011. Utført etter dagens praksis, systemet bidrar skole til oppvarming av vann til det vannbårne varmeanlegget og dusjvannforbruksvann 2 i forhold til et normalt skolebygg. Sentral driftsanlegg SDanlegg sørger for god styring slik at det ikke sløses med unødvendig oppvarming. Samt en spesialavdeling for elever med nedsatt funksjonsevne.


Ragnar mathisen

Det er montert solfangere for varmtvann på snåsadrapet sydvegg på barneskolen og på sydvegg til Heistadhallen. Energieffektivitet bioenergi arealeffektivitet flesland solcelle en solcelle omdanner solenergi til elektrisk energi ved hjelp av fotovoltaisk effekt. Miljøvennlig overflatebehandling kan også handle om å ivareta de positive miljøeffektene av materialet som behandles.

kommentarer

Legg igjen en kommentar

Vennligst oppgi ditt fulle navn

Vennligst skriv inn spørsmålet ditt