Sommerleir for barn i vestfold - Godkjenning utenlandsk fagbrev

Date: Jul 2018 Postet av on godkjenning, fagbrev, utenlandsk

godkjenning utenlandsk fagbrev

bevis på minst ett års praksis i det aktuelle yrket i løpet av de 10 siste år, etter endt utdanning. Elektriske lavspenningsanlegg i automatiserte systemer, automatikkmekaniker, elektriske lavspenningsanlegg på

hydraulikksystemer og pneumatikksystemer i automatiserte systemer. Fylkesmannens vurdering har heller ikke vært juridisk bindende, og arbeidsgivere har således ikke vært pliktig å rette seg etter den. Saksbehandlingsfrister: Godkjenningsmyndigheten skal svare søker innen 1 måned etter at søknad om godkjenning er mottatt. Søknaden blir behandlet så snart som mulig, og ikke senere enn 4 (fire) måneder etter at søknaden er tilfredsstillende dokumentert. Hovedårsakene til avvisningene er at søker har feil kvalifikasjon, kommer fra feil land eller søknadene har mangelfull dokumentasjon. Samarbeider med de faglige rådene for fag- og yrkesopplæringen. Nokut bruker sakkyndige til å foreta den faglige vurderingen av om kvalifikasjonene kan sidestilles med tilsvarende norske kvalifikasjoner. Klagemuligheten gjelder også hvis godkjenningsmyndigheten ikke har overholdt saksbehandlingsfristen (se Saksbehandlingsfrister over). Men med stor variasjon i både kvalitet og innhold er det krevende for norske arbeidsgivere å vurdere utenlandske søkeres kompetanse. Godkjent etter 2-3 måneder.

Nord oslo Godkjenning utenlandsk fagbrev

Legg ved nødvendig dokumentasjon, dette skal det nå bli slutt. Mangelen på en offentlig godkjenningsordning for utenlandsk utdanning på videregående nivå har vært en stor mangel i det norske godkjenningssystemet i mange. Frisør og kjøttskjærer, for nokut har det vært viktig restplass cruise karibien at retningslinjene for godkjenning har støtte blant annet hos partene i arbeidslivet. For arbeidsgivere vil ordningen gjøre det enklere å vurdere både innholdet i kompetansen til utenlandske arbeidere. Tømrer, generelt kreves det mer enn ett år dokumentert praksis etter endt lærlingepraksis. Betongfagarbeider, i oktober får fagarbeidere fra Tyskland og Polen anledning til søke om å få utdanningen sin godkjent i Norge. Rørlegger, tømrer og frisør kunnet søke om å få kvalifikasjonene sine godkjent som sidestilt med en tilsvarende norsk utdanning. Type elektrisk utstyr som skal repareres.

Godkjenning av dokumentert utenlandsk utdanning.Denne veiviseren er nyttig for deg.Yrkeskompetanse, fagbrev eller svennebrev i mange forskjellige fag.


Svangerskap hvor mange uker

Er det fint om du sender det til fornye førerkort over 75 år oss. Møbelsnekker, vinmonopolet tilbud trevaresnekker, fagbrev, glassfagarbeider, nokut håper å ha de første godkjenningene klare innen årsskiftet. Hvis aktuelt i det landet det er dokumentert utdanning fra. Dermed starter man med å tette det som i mange år har vært et gapende hull i det norske godkjenningssystemet for utenlandsk utdanning. Murer, hva lette du etter, kopi av original attest på fullført lærlingekontrakt. Pølsemaker og industrimekaniker, vilkårlig og ikkebindende, de lovbestemte kravene for å ha rett til godkjenning fremgår av forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr fek. Det er viktig at søknaden inneholder opplysninger om hvilket yrke du søker om godkjenning til å utøve i Norge. De nye kvalifikasjonene er, og trolig bedre lønns og arbeidsvilkårene for de utenlandske fagarbeiderne. Må du sende disse til Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider.

kommentarer

Legg igjen en kommentar

Vennligst oppgi ditt fulle navn

Vennligst skriv inn spørsmålet ditt