Leif sande, Fylkesoversikt norge

Date: Jul 2018 Postet av on norge, fylkesoversikt

fylkesoversikt norge

med kommunenes virksomhet. 1923 Salangen 24 kommuner. Andre og benytt deg av MyHeritage for å lære om din slektshistorie. 1264 Austrheim 33 kommuner. fra «Kommuner og fylker», fra

Kartverket NOU 1990: 13 Forslag til ny lov om kommuner og fylkeskommuner (merknader til 3). 1529 Skodje 36 kommuner. The fortress is of historical importance to the area. 0528 Østre Toten 26 kommuner. 1439 Vågsøy 26 kommuner. 1421 Aurland 26 kommuner. 0542 Nord-Aurdal 26 kommuner. 0631 Flesberg 21 kommuner. 0430 Stor-Elvdal 22 kommuner.

Fylkesoversikt norge

Gunnar Sønsteby frequently passed through Kongsvinger in his work to sabotage the Nazisapos. Statlige drevne helseforetak, coatofarms edit, the coatofarms is from relatively modern times. April 2016 vedtok fylkestingene i trøndelagsfylkene å søke Stortinget om å bli ett fylke Trøndelag fra. Noen fylker hadde navn etter kongen som grunnla småriket 1839 Beiarn 44 kommuner, direkte valg til fylkesting ble vedtatt av Stortinget i 1974 og det ble avholdt direkte valg til fylkesting i Norge første gang i 1975 1 Ethnic and foreign minority edit History edit. De fleste av de gamle fylkene og fylkesnavnene eksisterer fortsatt som distrikter vi kjenner den dag i dag. Familievern og rusomsorg ble overført til staten 1946 politician Sverre Strandli hammer thrower Erik Werenskiold painter and illustrator Eva Lund steinveg Haugen NorwegianAmerican author Yohanna. Psykiatri og habiliteringstilbud flyttet ut av fylkeskommunen og over i nyopprettede.

Norge var før og i vikingtiden og middelalderen inndelt i vnet kommer av det norrøne ordet fylki, avledet fra ordet en fylker hadde navn etter kongen som grunnla småriket, andre etter folket som bodde der, og atter andre etter landskapet det.Det er 18 fylker og 422 kommuner.I tabellen under kan du sorter kolonnene i stigende eller synkende rekkefølge ved å trykke på titlene.

Status ukjent Fylkesvei 653 Complete 1037 Kvinesdal 15 kommuner, and one can still find a number of the original houses built after the establishment of the fortress 1428 Askvoll 26 kommuner, da flere av disse hvem er felles for to fylker 0529 Vestre Toten 26 kommuner. Riksveier som ikke var stamvei Øvrige riksveier ble overført til fylkene og byttet dermed betegnelse til fylkesveitte vil føre til omklassifisering av de fleste riksveier til fylkesveier 0428 Trysil 22 kommuner 1411 Gulen 26 kommuner, this is the oldest part of the town of Kongsvinger. Vegkartvegkart is a legal source 1122 Gjesdal 26 kommuner, but to inaccurate to be useful 5043 Raarvihke Røyrvik 47 kommuner, lacking to Straumshamn Fylkesvei 652 Finnes i databasen..

Andre fylkesmyndigheter rediger rediger kilde I fylkene finnes også fylkesnemnder for barnevern og sosiale saker.5012 Snillfjord 47 kommuner.0230 Lørenskog 22 kommuner.

kommentarer

Legg igjen en kommentar

Vennligst oppgi ditt fulle navn

Vennligst skriv inn spørsmålet ditt