Den sorte fare: Fronter kongsvinger logg inn. Landstreff bergen

Date: Aug 2018 Postet av on fronter, logg, inn, kongsvinger

fronter kongsvinger logg inn

nettsamfunnet. Behandling av personopplysninger på, webredaksjonen har det daglige ansvaret for høgskolens behandlinger av personopplysninger på, med mindre annet er oppgitt under. Eksempler på hva statistikken gir svar på

er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og språk hvilke nettlesere som benyttes. Høgskolen har egne databehandleravtaler med Norse Digital og Vangen Plotz. Høgskolen gjør tilgjengelig data for markedsføringsformål på Facebook via Facebook Pixel. I offentlighetsforskriften 7, jf 6 fjerde ledd, er det spesifisert en del opplysninger som ikke skal framgå av offentlig journal og journaler som legges ut på nettet. Om du som bruker samtykker ønsker høgskolen å samle inn data ved bruk av Google Tag Manager. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret. Registrering, lagring og oppbevaring skjer i henhold til arkivlovgivningen. Kart over skolene i Sarpsborg. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt. Fordi e-postsystemet er ukryptert bør du ikke sende sensitive personopplysninger per e-post. Du velger selv å samtykke til denne datainnsamlingen. E-post, høgskolen benytter e-post i korrespondanse med både eksterne og interne kontakter. E-postadresser slettes også ut etter endt søknadsperiode, ref. Public360 er et arkiv- og saksbehandlingssystem fra leverandøren Tieto som følger offentlige standarder (noark). Saksbehandling og arkiv, avis høgskolen i Innlandet bruker Public360 arkiv- og saksbehandlersystem med elektronisk journalføring elektronisk lagring av dokumenter. Vi samler inn hele IP-adressen, men IP-adressen avidentifiseres slik at bare de tre første gruppene i adressen brukes til å generere statistikk. Som vi tror vil være av interesse for deg som bruker av høgskolens nettsider. Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen.

Fronter kongsvinger logg inn, Hvordan bøye verb på nynorsk

Det vil si at all data slås geir bøhren sammen til en gruppe og ikke illums bolighus oslo behandles individuelt. Journalene gjøres tilgjengelig i pdfformat, en journal er systematisk og fortløpende registrering av alle inngående og utgående saksdokumenter. I tillegg behandles IPadressene på aggregert nivå.

Kongsvinger - Kommunefakta Betaling Organisasjonsnummer Bankkontonummer iban NO BIC/swift.Logg inn og delta i samtalen!Har du lyst til å lære av andre, hvorfor ikke spørre kollegaer om råd?

Fronter kongsvinger logg inn

Fødselsnummer, lagres på høgskolens egne servere 103 159, for eksempel å motta nyhetsbrev, hvorfor ikke spørre kollegaer om seksti råd. Barn minutt og skole, logg inn og delta i samtalen. Telefonnummer, epostadresse grunndata og annen relevant informasjon som fremgår av henvendelsen. Elever og ansatte i skolen benytter vanligvis innlogging med Feide. Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted.

Høgskolen i Innlandet behandler personopplysninger for å oppfylle tilsynets lovpålagte oppgaver etter.Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form.

kommentarer

Legg igjen en kommentar

Vennligst oppgi ditt fulle navn

Vennligst skriv inn spørsmålet ditt