. Forhøyet blodplater

Date: Jul 2018 Postet av on forhøyet, blodplater

forhøyet blodplater

blodplateproduksjon er som regel årsaken til en forhøyet antall blodplater. Atskillige pasienter får mage- eller tarmsår som ofte kan forårsake alvorlige blødninger, og endelig er hjerneblødning en hyppig årsak

til invaliditet eller død. Behandlingen ved ET er rettet inn mot å redusere symptomer og minske risikoen for komplikasjoner. Hos en del pasienter opptrer anfall av urinsyregikt. Fordi årsaken til sykdommen ikke best i byen er kjent, må behandlingen rette seg mot å forebygge alvorlige komplikasjoner som forhøyet blodtrykk, hjertesvikt og blodpropper. Men i mange tilfeller er funnene mer atypiske, og diagnosen blir da en eksklusjonsdiagnose hvor hovedoppgaven er å utelukke sekundær og relativ best i byen polycytemi. Ved relativ polycytemi er ikke det totale antallet erytrocytter forhøyet. Trombocytose beskriver en forhøyet trombocytter over 400 000 per. Alle med ET har forhøyet blodplatetall som holder seg høyt over tid.

Eks, i 2005 fant flere forskergrupper en mutasjon i et gen JAK2 som var viktig for regulering av celleproduksjonen i benmargen. Generelt vil de fleste pasienter med ET som ikke har hatt alvorlig blodpropp eller blødningskomplikasjoner kunne leve et tilnærmet normalt liv og kunne forvente nær normal levetid såfremt sykdommen kontrolleres riktig og behandles etter internasjonale retningslinjer. I tillegg fører tilstanden som regel til hypertensjon høyt blodtrykk på grunn av den til store massen med tregtflytende blod som hjertet skal pumpe gjennom kretsløpet. Disse inkluderer primære trombocytose, urinsyregiktanfallene forebygges med legemidler som hemmer dannelsen av urinsyre eller som fremmer utskillelsen av urinsyre i nyrene. Kuldefølelse eller blåfarging av fingre eller tær.

Trombocytose betyr at det er et økt antall blodplater i blodet, noe som er et tegn.Alle pasienter med primær trombocytemi og høy risiko for blodpropp, så som.Trombocytose er en tilstand hvor antallet trombocytter i blodet er forhøyet.


Forhøyet blodplater

Det vanligste er at blodstrømmen til mindre blodårer påvirkes. Relativ polycytemi kan oppstå når organismen lider et større væsketap slik at plasmavolumet synker. Blødning fra nese munn eller endetarm eller uforklarlige blåmerker og kraftig eller forlenget menstruasjonssyklus. Men gjennomsnittlig alder ved diagnosetidspunkt er 6570. Dersom sykdommen blir oppdaget tilfeldig uten at det foreligger symptomer eller har oppstått noen komplikasjoner. Vil de fleste bare holde øye med tilstanden og avvente å gi behandling for å redusere platetallet. Og dersom blodplatetallet er innenfor en akseptabel grense. Avgrensningen av polycytemi fra det normale skjer i praksis ved måling av hemoglobin og hematokrit fordi disse parameterne er rimelig godt korrelerte til de kliniske sykdomstegnene. Reaktiv trombocytose kan også være forårsaket av betennelse på grunn av slike årsaker som revmatoid artritt.

Riktig behandling bedrer utsiktene.Alle pasienter med primær trombocytemi og høy risiko for blodpropp, så som høy alder eller tidligere episode med blodpropp, bør ha blodplatehemmende behandling acetylsalicylsyre 75-100 mg/dag (f.eks.Det gjelder blant annet Cushings syndrom, enkelte svulster og visse nyresykdommer.

kommentarer

Legg igjen en kommentar

Vennligst oppgi ditt fulle navn

Vennligst skriv inn spørsmålet ditt