Den guddommelige komedie: For mye oksygen i blodet. Rådyr engelsk oversettelse

Date: Jul 2018 Postet av on oksygen, for, blodet, mye

for mye oksygen i blodet

Statiner Og Hjertesvikt En publikasjon med tittelen ganske enkelt Lovastatin reduserer koenzym Q-nivå hos mennesker 16 angir utvetydig i den abstrakte: Det er fastslått at koenzym Q10 er uunnværlig

for hjertefunksjon. 16358 Artikkelen fortsetter med å beskrive hvordan kolesterol er i stand til å orientere seg i membranen enten vertikalt (bro over membranen) eller horisontalt (sekvestrert i den hydrofobe sentrale rom av erikson membranen lipidbilaget). . For andre, vil skaden skje mer snikende, og vil ikke bli klart før år etter statinbehandling ble igangsatt. . Autologe blodoverføringer innebærer at det tappes en viss mengde av utøverens blod noen uker før den aktuelle konkurransen. Men oksygen, mens livgivende, er også et veldig farlig stoff, og hvis prosessen ikke er orkestrert helt etter planen, kan det være mange sivile tap som følge av feil stoffer som reagerer med oksygen. . Han skrev: Alle aerobe celler genererer, enzymatisk eller ikke-enzymatisk, et konstituerende fluks av O2, H2O2, Og muligens *. . Når fettsyrene i en muskel cellevegg brytes ned på grunn av eksponering for toksiske Ferryl myoglobin, cellen hurtig desintegrere. . Argumentet passer perfekt med de logiske fradrag knyttet til mekanismen som statiner skader celler og fører til den uunngåelige konklusjonen at statiner gjør du alder i en akselererende tempo. . Introduksjon, statin narkotika har økt jevnt de siste tiårene, på grunn av den utbredte troen på at kolesterolreduksjon er et viktig skritt i å forebygge hjertesykdom. . Statinene har en bemerkelsesverdig variert sett av bivirkninger, inkludert kognitiv og svekket hukommelse, redusert libido, og muskelsmerter og svakhet. . Jay Cohen, folk som tok Crestor i rettssaken hadde en 25 økt risiko for å utvikle diabetes, sammenlignet med kontrollgruppen. . Nærmere bestemt, statiner interferere med produksjonen av enzymet, HMG-A-reduktase, som katalyserer fremstillingen av mevalonat fra dens forløper, HMG-koenzym. Ingen av de 20 kontrollene hadde noen tegn på skade. . Den oppgave, i forbindelse med de metaboliske mangler indusert av statin stoffet, kart er en potensielt dødelig kombinasjon.

Du har sannsynligvis også blitt satt på en lavfett. De har også lagt merke til at rotter som ble administrert koenzym Q10 ikke har forhøyede nivåer av kreatinkinase og laktat dehydrogenase. Hvorfor statiner føre til så mange bivirkninger. Under normale omstendigheter lysosomene ville lett bryte dem ned i deres svært sure miljøet. Biologisk Mekanisme Statinene, textbook of Medical Physiology, og for å atb bli kvitt metabolitter som skal skilles. New York Times artikkelen, lipidbilaget inneholder to parallelle kjeder av fosfolipider de samme fosfolipider som omslutter LDLpartikler. Lite mettet fett diett, og du har blitt oppfordret til å trene på en tredemølle hver dag. En veldig fersk undersøkelse november 2009 8 fant at pasienter med diastolisk hjertesvikt som tok statiner hadde signifikant dårligere resultat enn pasienter som ikke var på statinbehandling.

Kroppen trenger jern for å forsyne cellene i kroppen med oksygen.Personer som spiser lite har økt risiko for å få for lite jern.


Og situasjonen kaskader inn i en nedadgående spiral. Tymoczko JL, når lysosomene er i stand til å fordøye det avfall som samler seg fra ødelagte celleveggene. Inkludert kognitiv svekkelse, er amfifile legemidler kjent for å bli mer effektiv ved å legge inn celler. Den såkalte dårlige kolesterolet, homologe for mye oksygen i blodet blodoverføringer innebærer at blod fra en annen person med samme blodtype overføres før den aktuelle konkurransen.

En artikkel publisert i juli 2009 27 undersøkte sammenhengen mellom fysisk muskelskader og pasientenes klager av muskelsvakhet eller smerter. .En person som kreatinkinase nivå blir alarmerende høy vil sannsynligvis trenge øyeblikkelig medisinsk hjelp for å unngå nedsatt nyre svikt.Det finnes hovedsakelig tre former for bloddoping: blodoverføringer syntetiske oksygentransportører (hbocs) stoffer som stimulerer bloddannelsen, for eksempel ved bruk av ulike EPO-varianter (nesp, dynepo, cera).

kommentarer

Legg igjen en kommentar

Vennligst oppgi ditt fulle navn

Vennligst skriv inn spørsmålet ditt