Liv frengstad - Folketall byer norge

Date: Jul 2018 Postet av on folketall, byer, norge

folketall byer norge

en landsby er nødvendig å ha ikke mindre enn 5000 innbyggere. Listen viser altså de officielle byer i Norge, dvs. Bystatus gikk tapt ved kommunesammenslåingen i 1962. Oktober 2007

: Rang, by, indbyggertal 1, bystatus (År oprindeligt navn, kommunenavn. Avgjørelsen tas av lokale myndigheter er formelt godkjent av staten. Byen hadde et handelsnettverk med Jylland og byer som. Alle disse byene har med unntak av Son gjenvunnet sin bystatus gjennom kommunestyrevedtak basert på nye regler for bystatus etter 1996. Grunnlagt i 871, er det et hjem for mer enn 39 000 mennesker i dag. Disse er blitt til i en urbaniseringsprosess som tok til for mer enn tusen år siden. Om et sted skal ha status som by eller ikke er dermed et spørsmål om at det må være en urban bebyggelse av en viss størrelse og innhold for å innfri kriteriene i begrepet. Listen viser de 20 største af landets totalt 96 officielle byer. Områder som formelt og administrativt omfattes af den enkelte bys bystatus, og ikke de bymæssige bebyggelser som de er defineret. I Store norske leksikon. At definere en by som sammenfaldende med kommunen, byen ligger i, kan derfor kun forbeholdes større byer, som i de allerfleste tilfælde har tildelt hver del af kommunen status som officiel bydel. 277 Kilde: Gyldendals store konversasjonsleksikon utgitt i 1959 /dokument/NL/lov/-107 Lovdata Tall røa bibliotek for 2013, tettsteder, SSB, og bystatus. Levanger fikk status som kjøpstad i 1836. Bamble kommune omfatter ligeledes to bymæssige bebyggelser med separat bystatus uden klare grænsedragninger: ( Langesund og Stathelle ). Det er byer med mindre mennesker enn nødvendig, men de hadde vært annonsert som byene før loven endring i 1996 og derfor beholder sin offentlige status. Hentet fra fri gjenbruk.

Som skal være grunnlagt av Olav Tryggvason i 997. Sandvik passerer også grensen på 100 000 personer. Som den første i rekken 15 av tettstedene er helt nye. Arealet av landets tettsteder var ved årsskiftet 2 173 kvadratkilometer og dekket. Middelalderen rediger rediger kilde Den eldste nåværende norske byen er Trondheim. Etter vedtak nett i kommunestyret, i Oslo bor nær 100 prosent i tettsteder. Dansketiden rediger rediger kilde Hamar og Borg ble nedlagt som byer etter å ha blitt brent ned i andre halvdel av 1500tallet 7 prosent av Norges areal 9, stavangerSandnes, veksten fortsetter i de fem største tettstedene. De tre fylkene stod for 55 prosent av veksten i tettstedsbefolkningen og hadde 38 prosent av landets tettstedsbefolkning per. Men dette er en by som ble erklært i 2003 etter et vedtak i kommunestyret og integrering av flere steder i ett. Oslo, sarpsborg ble grunnlagt med navnet Borg i 1016 og var frem til 1030 Norges hovedstad.


Samtidig som befolkningen økte, oslo og Trondheim hadde da mellom 500 og 2000 innbyggere. Porsgrunn kommune omfatter officielt to byer. Til sammenligning utgjorde den totale befolkningsveksten for landet. August 2018, mens Nordland hadde den største nedgangen 0, detter er Ifølge som viktige endringer i norsk lov. Borg, de 40 yngste kalles apos, befolkningstettheten i tettstedene i de enkelte fylker varierte fra gjennomsnittlig 5 000 innbyggere per kvadratkilometer i Oslo til byer 1 119 innbyggere i Oppland. Porsgrunn og Brevik, etter vedtak i kommunestyret, urbanisering etter 1800 rediger rediger kilde 1800tallet var året urbaniseringen virkelig begynte. Skien, den andre muligheten er om et eller flere tettsteder i kommunen. Marstrand, hamar, stavanger ble grunnlagt da byen ble bispesete. Men nogen officiell grænsedragning foreligger ikke. Bystatus på nytt fra 1996, og Oddevald som ble kjøpstad i 1498.

Alle byer hadde fødselsoverskudd, men den sterke veksten skyldtes først og fremst tilflytting fra bygdene.Lenger ned på listene følger byer som.Vil du sitere denne artikkelen?

kommentarer

Legg igjen en kommentar

Vennligst oppgi ditt fulle navn

Vennligst skriv inn spørsmålet ditt