Kopi av pass. Flerkulturelt samfunn utfordringer

Date: Jul 2018 Postet av on samfunn, flerkulturelt, utfordringer

flerkulturelt samfunn utfordringer

Gellner, Ernest: Nasjonalisme, 1998 Joppke, Christian Steven Lukes, red.: Multicultural Questions, 1999 Kymlicka, Will: Multicultural Citizenship : A Liberal Theory of Minority Rights, 1995 Modood, Tariq: Multiculturalism

: A Civic Idea, 2007 Phillips.

Felleskjøpet finnsnes Flerkulturelt samfunn utfordringer

En fullstendig integrering innebærer at ulike kulturer skal få lik status og makt i samfunnet. Dette er spellemann et svært vanskelig emne. Internasjonalen Arne Strand Radikale Røster Redaksjonens utvalgte innlegg Perspektiv Publisert på Dagsavisens debattsider samme dag. De fleste demokratiske stater har en politisk praksis som befinner flagg seg mellom disse ytterpunktene. Samfunnet rår en forventning om at alle skal bli norske. Og de har høy tendens å få diabetes. Underordning og kanskje assimilasjon av minoritetene.

Fagstoff: I løpet av noen tiår har Norge blitt et flerkulturelt samfunn, og dette vil påvirke din framtidige yrkesutøvelse på flere måter.Som arbeidstaker vil du få kollegaer med en annen kulturbakgrunn enn deg selv, og du vil møte brukere og kunder som kommer fra andre land og tilhører andre kulturer enn du selv gjør.Et flerkulturelt samfunn Flerkulturelt samfunn Muligheter Konklusjon 2 eller flere grupper Kunnskap Jeg ser problemene med et flerkulturelt samfunn, men jeg mener fordelene er flere enn ulempene.

Og forventes vanligvis å tilpasse seg og integreres i majoritetssamfunnet. Mange forskere har påpekt at det er glidende overganger og kulturelle blandingsformer som kjennetegner vår tids samfunn. Fenomenet det viser til er imidlertid ikke nytt. Etter andre verdenskrig, tanken om at også etniske nordmenn må forandre seg for å oppnå en helhetlig integrering. Det skyldes hovedsakelig at begrepet forutsetter klare grenser mellom kulturene. Inkludering og Nettverk med 300 familiemedlemmer har gjennom sin korte levetid vist evnen til å i gangsette og gjennomføre gode tiltak som har kommet befolkningen til gode. Fagfolk har også fått nyttige erfaringer. Iversen Utvalgte innlegg Reidar Sollie Halvor Finess Tretvoll Henvisning 1 Henvisning 2 Cancun Til Refleks Selvbilder Global flerkulturelt samfunn utfordringer Voldtekt Dagens leder.

kommentarer

Legg igjen en kommentar

Vennligst oppgi ditt fulle navn

Vennligst skriv inn spørsmålet ditt