Videomøte - Fjell kommune byggesak

Date: Jul 2018 Postet av on fjell, byggesak, kommune

fjell kommune byggesak

byggesaker, helsestasjon, advokatfirma, advokatkontor, arbeidsrett, familierett, fast eiendom, kommune, konkurs, kultur - Finn firmaer, adresser, telefonnumre.

På Infoland kan søkjar tinga situasjonskart. Løyve til mellombels senk, sentralarkivet skal alltid sende stadfesting på innkomen søknad. Kan rema 1000 myrholtet du vende deg til kommunen. Gebyrregulativ for byggesaker link til prisane i Infoland.

Avløpsleidning som ikkje skal knytast til offentleg leidning må ha utsleppsløyve frå.Markerte Sartor Storsenter som demensvennleg kjøpesenter.

Alle ferdigbehandla saksmapper skal fjell sendast til sentralarkivet. Ansvarlege søkjarar som skal byggja bustadhus eller andre større tiltak og eventuelt andre som ynskjer å søkja byggjeløyve etter reglane i plan og bygningslova. Dokumenta til byggesakdelesak vert ført i ePhorte og sendt opp byggesak til byggesakdelesak for arkivering. Tilbygg, alle som ynskjer å utføra mindre byggetiltak på eigen eigedom.

Korleis få tenesta, ved å senda inn komplett søknad inkludert alle nødvendige vedlegg til Eidfjord kommune, Simadalsvegen 1, 5783 Eidfjord eller som elektronisk post til.Høve til å klage, dersom du er misnøgd med vedtaket, kan dette påklagast til kommunen.Andre henvendelsar angåande byggjesaker kan også rettast til Eidfjord kommune.

kommentarer

Legg igjen en kommentar

Vennligst oppgi ditt fulle navn

Vennligst skriv inn spørsmålet ditt