Hiv symptomer menn: Drivhuseffekten forklaring! Gardiner i oslo

Date: Aug 2018 Postet av on drivhuseffekten, forklaring

drivhuseffekten forklaring

CO2 sett i et 100-års perspektiv. Dette angir de tilsvarende utslipp av CO2 som gir samme oppvarmingseffekt over en valgt tidshorisont, som gjerne settes til 100. Konsentrasjonen av metan

(CH4) er i dag ca 2,5 ganger høyere enn i tiden før den industrielle revolusjonen. Jorda kunne vært -18 grader, uten drivhuseffekten ville vi hatt en mye lavere overflatetemperatur. Andre drivhusgasser som karbondioksid, metan, lystgass og ozon har både naturlige og menneskeskapte kilder, mens drivhusgasser som klorfluorkarboner (KFK) utelukkende er menneskeskapte forbindelser. Drivhuseffekten og vannets kretsløp er knyttet sammen gjennom fordampning, konveksjon, skyer og nedbør, noe som betyr at en økt drivhuseffekt vil skape endringer i nedbørsmønstrene. Mer klimagasser i atmosfæren gir et positivt strålingspådriv det vil si oppvarmende effekt. Vanligvis brukes 100-års tidshorisont. Noe av energien fører i stedet til fordampning av vann og til oppstigning av varm luft ( konveksjon ). Det er bred enighet om at dette skyldes en forsterket drivhuseffekt, gjennom en menneskeskapt økning av drivhusgassene i atmosfæren. Metan kalles ofte for sumpgass og dannes ved nedbryting av visse typer organisk materiale. Derimot, hvis arealendringer gjør jordoverflaten lysere vil mer solstråling reflekteres og endringen vil ha en avkjølende effekt. Temperaturen styrer både intensiteten (varmetapet) og bølgelengden (fargen på lyset). De øvrige drivhusgassene bidrar i mindre grad. Konsentrasjonen av vanndamp i Jordens atmosfære påvirkes ikke direkte av menneskene. Disse gassene har ulik levetid og det er forskjell på hvor stor påvirkning de har. Effekten av skyer er derfor ikke entydig. Dessuten kommer det an på hvor mye av gassen som er tilstede.

Nib interiør Drivhuseffekten forklaring

Klikk på bildet nedenfor for å navigere. Fra noen måneder til 50 000. Les mer på disse nettstedene, nasjonalt senter for naturfag i opplæringen. Det er stor variasjon i levetiden til drivhusgassene. På grunnlag av scenarier for framtidige utslipp. I senere tid har konsentrasjonen av drivhussgasser i atmosfæren økt. Representerer en langsiktig og hodet alvorlig utfordring som det er svært vanskelig å bedømme de fulle konsekvensene. Omtrent 20 prosent av solstrålingen absorberes av skyer. Halvparten av den absorberte strålingsenergien blir sendt tilbake mot jordoverflaten og er en forklaring på den økte temperaturen her.

Drivhuseffekten er en naturlig prosess der noen gasser gjør en planets overflate varmere enn den ellers ville vært.Den naturlige drivhuseffekten er en forutsetning for liv på Jorden, slik vi kjenner det.

CO2 står for ca 60 av den menneskeskapte forsterkningen av drivhuseffekten frem til i dag. Siden slutten av 1800tallet har Jordens middeltemperatur steget med eurobonus omkring. Gassene nitrogen og oksygen står til sammen for 99 prosent av atmosfæren. Dette er et eksempel på negativt strålingspådriv 0C siden Charneyrapporten fra 1979, vanndamp størst oppvarmingseffekt, hvilke drivhusgasser er de viktigste og hvor kommer disse fra. I følge publiserte resultater fra nasa 2010. Drivhusgassene slipper gjennom den kortbølgete strålingen fra sola.

kommentarer

Legg igjen en kommentar

Vennligst oppgi ditt fulle navn

Vennligst skriv inn spørsmålet ditt