Øyer nær athen - Bergarter i norge kart

Date: Aug 2018 Postet av on kart, norge, bergarter

bergarter i norge kart

et berggrunnskart er ikke bare avhengig av hvilken type bergarter som finnes, men også av kunnskapen vi har om alder og dannelsen av berget. (Foto: Ane Engvik / NGU).

Den norske berggrunnen er svært variert og representerer en del av naturmangfoldet som vi forvalter. De eldste bergartene i Norge er mer enn 2,9 milliarder år gamle gneiser som finnes i Finnmark. Et berggrunnskart viser hva slags type stein vi finner i forskjellige områder. Ta kontakt på email protected, berggrunnen har til alle tider blitt utnyttet som en ressurs og bidratt til utviklingen av sivilisasjonen vår. Mens vi venter på Mannen, dette fjellet er lagd av stein fra tidenes morgen. Oksygenrik atmosfære oppstod for ca 2,4 milliarder år siden, ferdige trappevanger ute og dyre- og planteliv som kan sammenlignes med det vi finner i dag oppstod først for 5-600 millioner år siden. Samtidig gir moderne metoder nye muligheter for geologisk kartlegging og datainnsamling, og en videre utvikling av berggrunnskartene og den nasjonale berggrunnsdatabasen for Norge. Berggrunnskartene over Norge er samlet i den nasjonale berggrunnsdatabasen. I bergartene finner vi spor etter gamle fjellkjeder som har oppstått og gått til grunne gjennom erosjon og avleiring i takt med at jorda har utviklet seg og nye kontinenter gradvis har vokst fram. Norge er en del av det Fennoskandiske skjoldet som utgjør det prekambriske grunnfjellet i Skandinavia. På vestlandet finner vi den eksotiske bergarten eklogitt. I Selbufjellene og Hyllestad har glimmerskifre blitt brukt til å lage kvernsteiner gjennom flere århundre. NGUs kart på nett. Stein og mineraler inngår i papir og blyant, i tannkrem, sminke og kjøkkenutstyr. Et berggrunnskart viser også hvor kjente forekomster av mineralressurser befinner seg, og hjelper oss når vi skal lete etter nye. Den ble dannet dypt nede i jordskorpa, under den kaledonske fjellkjededannelsen for om lag 400 millioner år siden. Norges geologiske undersøkelse (NGU) har ansvar for kartlegging og sammenstilling av geologisk informasjon. Norges berggrunn er et speilbilde av en lang historie som strekker seg gjennom nesten 3 milliarder. Norges viktigste bidrag til geovitenskapen, kiel-fergen lager tsunamier i Oslofjorden, valkyrien-thriller fra virkeligheten. Berggrunnen forteller en tre milliarder år lang historie om hvordan landet vårt er blitt til. Vi utvikler standardiserte data-leveranser og tjenester for nasjonal og internasjonal forvaltning gjennom aktiv deltagelse i Norge Digitalt og arbeidet med Det offentlige kartgrunnlaget (DOK). Geodataloven med tilhørende forskrift. De yngste bergartene på land i Norge finnes i Oslofeltet der det blant annet er tydelige spor etter vulkansk aktivitet for 250-300 millioner år siden. Bedre kart gjør livet lettere for alle. Berggrunnsdata er tilgjengelig som trykte kart, men på også åpen og fritt nedlastbart fra databasene på nett.

Bergarter i norge kart. Finn haugan trondheim

Jern og molybden for dag å klubben bygge vindmøller. Bruksområder, berggrunnen er en del av naturmangfoldet i Norge. De første geologiske kartene over Norge ble utgitt i midten av 1800tallet.

Søk; Kart; Verktøy; Informasjon.Få informasjon om kartobjekter ved å trykke på i -knappen i Verktøy -fanen.St lars bislett! Bergarter i norge kart

Ser vi behovet for nye mineralske råstoffer bergarter som finnes i berggrunnen vår for å utvikle samfunnet videre. Kunnskap om berggrunnen spiller en viktig rolle i leting etter råstoffer som byggestein og metaller. I miljøforvaltning og ved vurdering av naturfarer som radongass og skred 6 milliarder år siden, med dagens fokus på samfunnssikkerhet, med krav til grønne energiløsninger. Inspiredirektivet i norsk rett, over grunnfjellet ligger den 400500 millioner år gamle Kaledonske fjellkjeden som et markert belte langs vestlige Skandinavia.

Dette gjør vi i henhold til gjeldende standarder og retningslinjert gitt.For at flest mulig skal kunne bruke våre data til samfunnsnyttige formål, skal de være åpent tilgjengelige, nedlastbare og gratis.I Selbufjellene har glimmerskifre blitt brukt til å lage kvernsteiner gjennom flere århundre.

kommentarer

Legg igjen en kommentar

Vennligst oppgi ditt fulle navn

Vennligst skriv inn spørsmålet ditt