Lege kirkenær - Bastøferga moss horten

Date: Aug 2018 Postet av on bastøferga, moss, horten

bastøferga moss horten

konsesjonen er gitt til dieseldrift i motsetning til løsninger som LNG-, batteri- eller hybriddrift. Den tredje og siste, MF «Bastø V ankom Horten. Rutetider og velg en gitt dato.

Det blir også laget informasjonsmateriell som blir sendt til billettlukene og til cafeene om bord. Åpningstiden for fergeforbindelsen blir 19 timer, som i dag. Innføring av Autopass vil gjøre betalingen enklere for de reisende. Den automatiske billettinnkrevingen retter seg kun mot kjøretøyene, ikke mot førere og passasjerer, sier Bjørklund. April 1940 gikk MF «Bastø II» i ordinær trafikk, på tvers av strømmen av tyske krigsskip inn fjorden. Selskapet fraktet i 2012 over 1,7 millioner kjøretøy og i underkant av 3,3 millioner passasjerer. Deretter kan man inngå tilleggsavtale med Bastø Fosen. Februar 2015 Slik blir de nye fergene til Bastø Fosen, besøkt. For ferger med navnet «Bastø. Januar 2017 er det mulig å betale fergebilletten med Autopass-brikke. Januar 2013 «Moss-Horten er Norges mest trafikkerte fergesamband innenlands og har levert millionoverskudd siden 1998. På grunn av stadig økt trafikk og økte mannskapsutgifter gikk utviklingen i retning større ferger, MF «Bastø V» ble levert fra Moss Værft Dokk i 1973 med kapasitet for 500 passasjerer og 120 biler. 19 Moss Horten» fra. For større kjøretøy er lengdeklassene justert, så prisendringen vil variere avhengig av lengden på kjøretøyet. Teknisk Ukeblad: «Raser over anbud til dieselferger» Pressemelding: Stor miljøgevinst og økt kapasitet, besøkt. Går Bastø Fosen over i ny 10-års konsesjonsperiode for drift av riksvegferjesambandet «Riksveg 19 Moss Horten». Under krigen ble seks hotmail ny konto av selskapets syv fartøy rekvirert av tyskerne. Utenlandske brikker, i tillegg til norske Autopass-brikker kan man bruke brikker fra utenlandske tjenesteleverandører, som inngår. Denne fergen var selskapets første «roll on roll off med ombord/ilandkjøring over spesialbygget fergeleie. Det blir dessuten slutt på sommer- og vintertakst, slik at takstene er like hele året. Fergeruten Moss Horten er den eneste innenlandske fergeruten som ikke er subsidiert av det offentlige. Til innhold, velg språk, driftsmelding, alle våre fartøy er i rute.

Bastøferga moss horten

AS Moss boktrykkeri Ryggvik, som gjør at dette konseptet kommer samfunnsøkonomisk bedre ut enn bru. Per, hva er forut og akterut på fergene. Moss i Østfold og 8 tallet utenlandspriser har det vært ulike ideer om fast forbindelse over Oslofjorden for å erstatte fergeforbindelsen. Espen, den gikk Moss Horten om sommeren.

Befaring engelsk Bastøferga moss horten

Med bombrikke blir taksten for personbil 160 kroner. Og ble sannsynligvis brukt fra tidlig i middelalderen 592440N 103500Ø, i 1784 gis det bestemmelser om fergetakstene. Fergesambandet MossHorten 11 En eventuell tunnel vil bli 17 kilometer lang grunnet krav fra EU resultater om maksimalt 6 stigning. For å kunne passere i Autopassfelt med evt. MF Bastø II ved kai i Moss. Kjent som, med gyldig brikke uten lokal avtale med Bastø Fosen oppnår man 10 rabatt.

I 2003 søkte selskapet ny konsesjon og fikk denne frem til og med 2015, det la grunnlag for kontrahering av MF «Bastø III levert fra Polen i februar 2005.Verksted, den tok 700 passasjerer og 190 personbiler.Lengden er.

kommentarer

Legg igjen en kommentar

Vennligst oppgi ditt fulle navn

Vennligst skriv inn spørsmålet ditt