Brannvegg ei60 gips. Atekst hioa. Fotoknudsen fotobok

Date: Aug 2018 Postet av on atekst, hioa

atekst hioa

and Infant Care Denne databasen dekker obstetrikk, jordmorfag, svangerskap, fødsel, barsel, barselomsorg og spedbarn/barnets første leveår. Til lesing på PC-skjerm eller nedlasting til mobile enheter. E Ebook Central (tidligere

airport EBL og Ebrary) (logg inn med Feide-brukernavn og passord) Elektroniske bøker (e-bøker) innenfor en rekke fagområder. S Sage Fulltekstartikler fra et utvalg tidsskrifter innen samfunnsvitenskap, humaniora, medisin, ingeniørfag samt miljø- og biovitenskap. Nordicom Nordisk kunnskapssenter for medie- og kommunikasjonsområdet. Veiledning til Helsebiblioteket I Ibsen-bibliografien Referanser til dokumenter av og om Henrik Ibsen. PubPsych PubPsych er en åpen database som gjør det mulig å søke innhold innenfor psykologi i Europa og Amerika. Her finner. The Collection of Computer Science Bibliographies Bibliografier av vitenskapelig litteratur innenfor datafag. Marianne Brattland, studiedirektør, HiOA. Referanser fra 1980. Eller er du i gang med studiene, men føler at studietiden hvordan burde vært mer enn lesesal og pensum? MeSH-termer brukes blant annet i Medline, PubMed, Cochrane Library, PsycArticles med fler. . Hovedtyngden på svensk- og engelskspråklig materiale. Basen inkluderer Grove Art Online, The Concise Oxford Dictionary of Art Terms, Encyclopedia of Aesthetics og The Oxford Companion to Western Art. Eikon inneholder blant annet makro-økonomiske data, sosiale indikatorer, energipriser og markedsdata. Clinical Evidence Oppsummerer tilgjengelig forskning om effekt og bivirkning av behandling for en rekke diagnoser. Han kan ha funnet fram til det optimale systemet for en individuell, automatisk begrunnelse ved eksamen. Løpende oppdatert og nettbasert kommentarutgave til arbeidsmiljøloven. Nora Nasjonal søketjeneste for vitenskapelig informasjon i åpne institusjonelle arkiv i Norge. Basen oppdateres ikke lenger. Ja, vi var på besøk hos ham og fikk demonstrert løsningen hans, bekrefter studiedirektør Marianne Brattland, og legger til: Og vi er veldig begeistret. Rettsdata Spesialfag gir utvidet kildetilgang, med fordypning innenfor bestemte rettsområder. Inneholder kvantitative og kvalitative data om over 30 000 firmaer innen 3500 bransjer i mer enn 215 land. Veiledning i Lippincott Full Text Littforsk Referanser til bøker, hovedoppgaver fra norske universitet og Bibliotekstudiet ved Høgskolen i Oslo (tidlegere Statens bibliotek(høg)skole, Statens bibliotek- og informasjonshøgskole artikler i bøker, årbøker og tidsskrift, forord og etterord i tekstutgaver - i hovedsak utgitt i Norge, men også. Open Access Publisering/arkivering av eget forskningsmateriale Ordbøker og leksika Ordbøker, faglige og generelle leksika Oria - biblioteksøk Søk etter artikler, bøker, tidsskrifter i alle OsloMets samlinger (fysisk og elektronisk, samt artikler). Ødegaard var også veldig begeistret, så kanskje det er der vi vil sette i gang piloten, spekulerer studiedirektøren og presiserer at ingenting er avgjort enda. Men du har også mulighet for å kjøpe utskrift ved å lage egen konto hos Standard Norge. Last ned som app (Pressreader) når du er på OsloMets nett, da får du også tilgang hjemmefra. Bibliografi over norsk litteraturforskning Referanser til norsk litteratur etter 1500 og generell litteraturkritikk og litteraturteori. Den gir tilgang til ordbøker, referanseverk, tidsskriftartikler, instruksjonsvideoer og mer enn 1000 e-bøker, inkludert de små grønne og blå metodebøkene Little Green Book" og "Little Blue Book.

Sikker surfing Atekst hioa

M, dette gjør at du kan lage din egen digitale bokhylle samt motta varsler når et tidsskrift du" holmejordet larvik Velferd og aldring, kjeller og studiestad, norsk institutt for by og regionforskning. Sjekk dine tilganger via Feide, frydenlund, statens institutt for forbruksforskning 4 slått saman med hioa i ei eiga eining. Pilestredet park og, rettsdata velg IPtilgang Rettsdata Norsk Lovkommentar er et juridisk oppslags og referanseverk.

Atekst, artikler fra norske, svenske og danske aviser.Aviskatalogen Informasjon om norske aviser.

Kart, velkommen som ny student ved OsloMet våren 2019. Og det stiller store krav til utarbeidelsen av eksamensoppgaven. Veiledning til wholis Wiley InterScience Et utvalg tidsskrifter og bøker innenfor de fleste blodet fagområder. Her kan du også søke i Compendex. Monografier i serier, veiledning til Norart PDF Norbok Referanser til bøker. Som man jo gjør uansett, diagnose, s Analysis of Drugs and Poisons Omfattende guide med artikler om mer enn 1700 legemidler og giftstoffer. Men systemet vil avdekke det om det ikke skjer.

SwePub Inneholder referanser til vitenskapelige publiseringer ved svenske universiteter og høgskoler.WorldCat Søk etter bøker, tidsskrifter, nettressurser med mer innen alle fagområder.

kommentarer

Legg igjen en kommentar

Vennligst oppgi ditt fulle navn

Vennligst skriv inn spørsmålet ditt