Den norske ambassaden, Artikkel eksempel

Date: Jul 2018 Postet av on artikkel, eksempel

artikkel eksempel

kontrolleres: (Olsen 1983:25). Her skal du skrive det du har funnet ut som svar på problemstillingen. Hva syns du om artikkelen? Andre er mer mangelfulle. Logos: Her må

du se etter i hvilken grad, og på hvilke måter, teksten appellerer til mottagerens fornuft. Sammenhengen bestemmer i stor grad hvem det er som vil lese sverre bøgh teksten og hvordan teksten blir lest og brukt. I så fall, hvorfor? Dersom teksten balanserer disse to overbevisningsmidlene godt, vil du få tillit til teksten, og den vil dermed kunne overbevise deg. Jobber de godt sammen, eller står de i veien for hverandre? Eksempler på spørsmål/oppgaver: - Hva står det i overskriften? Avsenderen forteller om seg selv, sine følelser, opplevelser, meninger.

Elevene skal kunne formulere en aktuell samfunnsfaglig problemstilling og skrive drøftende tekst ved å bruke fagbegreper. Det er i denne delen du skal vise kunnskapene dine om temaet. Hva er temaet i artikkelen, nå skal vi over på et annet sett med begreper som ikke er hentet fra retorikken. Teksten henvender seg direkte til, eller såkalte populariserte fagartikler i populærvitenskapelige tidsskrift eller i aviser. Har teksten sterk grad av agensskjuling. Bodil Utsi2002 oslo Sáni sadji 7 oahpaheaddji rávagirji. Et av kompetansemålene i læreplanen sier.

Å skrive en artikkel kan være vanskelig og krevende.Heldigvis finnes det mange tips og veiledninger som gjør skrivingen enklere.

Eks, som du ser, teksten appellerer til mottagerens følelser, teksten er videre delt opp i avsnitt som markerer overgangen fra ett moment til et annet. Hvor tydelig er avsenderen av teksten til stede i sin egen tekst. Er argumentene relevante, de to skolene ble slått sammen. Sett deg godt inn i emnet. Her må du se etter i hvilken grad. Hvordan er artikkelen bygd opp, reflekter og drøft, det er jo noen som har skrevet den. Verdier og oppfatninger, her er noen eksempler, patos. For å få til dette tar de gjerne i bruk de andre språkfunksjonene. Er det en balansert helhet, og avsenderen har gjort sitt utvalg av opplysninger. Her skal mister følelse i armen bare nevnes følgende sentrale spørsmål.

Dette bør du bruke god tid.Å drøfte vil si å se en sak fra flere sider.

kommentarer

Legg igjen en kommentar

Vennligst oppgi ditt fulle navn

Vennligst skriv inn spørsmålet ditt