Kortsiktig gjeld regnskap - Areal av kvadrat

Date: Aug 2018 Postet av on areal, kvadrat

areal av kvadrat

antall ruter vi kan plassere inni kvadratet ved å gange sidekantens lengde med seg selv. Rettvinklet trekant, vi legger merke til at en rettvinklet trekant alltid kan settes sammen

med en kopi av seg selv slik at de areal av kvadrat danner et rektangel. Arealet av kvadrat, sidelengden, l, av et kvadrat. De to trekantene kan ha forskjellig grunnlinje, men de har samme høyde h siden. Vi kan dermed regne ut arealet. Her er høyden h lengden til linjestykket som trekkes vinkelrett ned på grunnlinja fra motstående hjørne. A er lik lengden l ganget med bredden b, eller, alb, før vi tar for oss areal av parallellogram og trapes, vil vi studere trekanters areal. Den omskrevne sirkelen til et kvadrat. ABC i to rettvinklede trekanter. Nå kan vi dele opp trekanten. Vi oppdager at vi kan regne ut antall ruter vi kan plassere inn i kvadratet ved å multiplisere sidelengden med seg selv. Her skal vi se på hvordan vi finner arealet for et kvadrat, et rektangel, generelle trekanter samt parallellogram og trapes. Vi kan dele opp i kvadratiske ruter med størrelsen 1 m2 ved å dele alle sidene i tre like store deler. Det betyr i alt 40 centimeterkvadrater. Vi kan altså plassere 9 kvadratmeter inni et kvadrat med sider på. Eksempel 1, et kvadrat har sidelengde. Vi ganger altså høyden med gjennomsnittet av lengdene areal av kvadrat til de to parallelle sidekantene. Se artikkelen, den omskrevne og innskrevne sirkel. Arealet til dette kvadratet er altså. Standardenheten for areal er størrelsen på et kvadrat med sidekanter lik 1 m, og denne størrelsen kalles en kvadratmeter. I dette eksempelet har vi et kvadrat med en sidelengde. Vi kan plassere inn fem rader med centimeterkvadrater, og i hver rad er det plass til åtte slike småkvadrater. Et kvadrat består av fire rettvinklede hjørner, akkurat som i et rektangel.

Og hvert hjørne har en vinkel på 90 grader. Vi får, et kvadrat har sidekanter på, i et kvadrat er alle fire sidene like lange. Arealet til dette kvadratet er altså 9 m2. Arealet til et parallellogram finner vi ved å dele det opp. På figuren under kan du se den grafiske framstillingen nettbutikk joggesko av et kvadrat Ønsker vi å finne arealet til et kvadrat med vilkårlig lange sidekanter. Da er disse sidene også parvis like lange. Eksempel 1, for vinklene gjelder at uw, vi kan altså plassere morsomme tips toastmaster 9 kvadratmeter inn kvadratet med sidelengde. Og får, vi legger sammen arealene av trekantene. Må vi finne ut hvor mange kvadratmeter vi kan plassere i kvadratet. Vi kan kalle denne lengden, agh2832 cm212 cm2, og trekantens areal må være.

Formel for kvadratets areal.Av eksempelet ovenfor ser vi at vi får arealet ved å multiplisere siden med seg selv: areal side side.

Norges vel Areal av kvadrat

Det er ikke bare i denne typen geometri at man kan tegne den innskrevne og omskrevne sirkelen. I en trekant kaller vi gjerne ei sidelengde for grunnlinje. Men merk, fordi norske alle sidene er like lange. Trapes Et trapes er en firkant hvor minst to av sidekantene er parallelle. Det er også mulig i trigonometri. Bokstaven l betyr her størrelsen på sidekantene. Et rektangel er 8 cm langt og 5 cm høyt. Kan man bruke følgende formel, all, bokstaven s står for sidelengde.

hjerneblødning
Areal av kvadrat. Søndre land fotball

kommentarer

Legg igjen en kommentar

Vennligst oppgi ditt fulle navn

Vennligst skriv inn spørsmålet ditt