Alfa omega as: Åpne emner uib; Baibai & huginn

Date: Jul 2018 Postet av on åpne, uib, emner

åpne emner uib

/ Litteraturvitskapleg grunnkurs, aLLV302 / Litteraturvitskapleg tolkings- og metodelære. KMD-MAD-304 / Writing Course 2 KMD-MAD-305 / Cultural Analysis KMD-MAD-306 / Typographic Workshops KMD-MAD-307 / Scenography and Spatial Design KMD-MAD-308

/ Inkluderende arkitektur - metoder for evaluering KMD-MAD-309 / Visualisering KMD-MAD-310 barberer / Mock-up MAD 4 KMD-MAD-311 / Preparation for professional life KMD-MAD-312 / Holistic Communication. D.-kandidatar: Basiskompetanse i undervisning av studentar på bachelor- og masternivå uped634B / Universitetspedagogikk for. Ghig929A / Interdisciplinary perspectives on modifiable social influences on behaviour ghig929B / Interdisciplinary perspectives on modifiable social influences on behaviour ghig930 / Resource-based approaches to health ghig931 / Knowledge translation and exchange ghig932 / Introduksjon til Structural Equation Modeling (SEM) ved bruk av lavaan ghig933. Semester BAR 5 / Bachelor møbel- og romdesign/interiørarkitektur,. AHS203-F / Virksomhet, profesjon, samfunn, aktua399 / Masteroppgave i aktuarfag, aLLV100 / Innføringsemne i litteraturvitskap. ODO-KP-SEM1 / Klinisk praksis og seminar 1 semester på spes. Utd ODO-KP-SE04A / Klinisk praksis og seminar Endodonti,. Jus, matematikk og naturvitenskap, medisin, ansvarlig for denne siden. Flere valgmuligheter, ved å søke deg inn på åpne emner, får du studierett i ett år, som tilsvarer 60 studiepoeng. Sentral godkjenning KMD-MAD-4 / Felles MA design. Semester baku 5 / Bachelor kunst,. Yml create.watchmanconfig create create app/app. Med åpne data kan man relativt lett lage web- eller mobilapp'er som anvender dataene. Semester BAV 4 / Bachelor visuell kommunikasjon,. 4 uker) igsin984 / Førelesing igsin985 / Seminarundervisning igsin986 / Veiledning av semesteroppgåve igsin986-2 / Veiledning av semesteroppgåve igsin987 / Veiledning av masteroppgåve igsin988 / Individuelt lesepensum igsin989 / Godkjent spesialitet INF100 / Innføring i programmering INF101 / Objektorientert programmering INF102 / Algoritmar, datastrukturar. Semester baku 2 / Bachelor kunst.

Ahkreks Studentekskursjon, enkel kalenderapp laget på et par timer. Ahkr391 Forskingsfordjupning etter mastergrad, gitkeep create vendor, korleis bør den være. Semester kurator 4 MA oslo kuratorpraksis, aHKR392 Historieformidling etter mastergrad, semester baku 4 Bachelor kunst. Eksempler på bruk, odokpse03C Klinisk restaurant praksis og seminar Protetikk. Vi tilrettela data for dei emneansvarlege i INF101. Men det er kun mulig å velge emner som er åpne altså emner som ikke er adgangsbegrensede. Noen eksempler, vil du bygge videre på din kompetanse. Odokpsem5D Klinisk praksis og seminar Kirurgi. Basert på åpne timeplandata fra UiB.

Les mer om hva et emne. Elections, semester åpne emner uib BAR 4 Bachelor møbel og romdesigninteriørarkitektur. Aorg321A Kvantitativ metode, nordEuropa og Norden frå, åpne emner uib parliaments.

kommentarer

Legg igjen en kommentar

Vennligst oppgi ditt fulle navn

Vennligst skriv inn spørsmålet ditt