Vildanden - Afrikastudier ntnu

Date: Aug 2018 Postet av on afrikastudier, ntnu

afrikastudier ntnu

på 180 studiepoeng, og gjennomføres normert på 3 år (6 semester). Droppe til innhold, det er ikke opptak til dette studieprogrammet studieåret 2018/2019. Kontakt gjerne våre studieveiledere på

e-post: eller telefon: (47). Før du bestemmer deg bør du tenke over hvilket undervisningsspråk du ønsker i utlandet, og om det er noen bestemte land eller områder i verden du ønsker å dra til. Valgfrie emner er AFR1002, AFR1110 og alle emner som er valgbare innen bachelorgraden i Afrikastudier. Du kan også besøke oss på ntnu Dragvoll: Bygg 7, nivå. Kontakt Akwaaba: Utdanning i utlandet, du kan velge å ta deler av utdanningen i utlandet, gjennom utvekslingsavtaler med høgskoler og universiteter over hele verden. Obligatoriske øvinger består av 1 øving i språkforståelse, 2 essay (150-200 ord 1 grammatikkøvelse og en oversettelse. Norges mest aktive studenter, uKA, norges største kulturfestival, samfundet. Trondheim største kulturorganisasjon, ntnui, norges mest allsidige idrettsforening. Utvekslingsoppholdet blir en del av graden du tar ved ntnu og du trenger ikke forlenge studietiden. Studiene har også en del faste elementer. Dette gjør også at studentene kan bli bedre kjent med hverandre. Samtidig viser du at du er selvstendig, tar initiativ og er åpen for nye impulser, noe som ikke er dumt å ha på CV-en. Erfaring fra andre studenter, det er nyttig å høre litt om hva andre utvekslingsstudenter har erfart på sine reiser. Finansiering, lånekassen tilbyr lån, stipend og reisestøtte. På bachelor i afrikastudier kan du reise på utveksling i ett til to semester, og instituttet anbefaler at du reiser ut i tredje og/eller fjerde semester for å ta valgfrie emner. Du blir kjent med et nytt land og får innsyn i dette landets språk og kultur. Ved studiestart vil du få tilbud om å delta på fadderuke, med nåværende studenter som faddere. Linn Silje Opdahl Thun, studentrådet SU ivaretar studentdemokratiet, studentorganisasjoner. Ntnu har avtaler med over 500 universiteter i mer enn 100 land og i alle verdensdeler. Emnet gir også en grunnleggende innføring i muntlig språkbruk, oversettelse og språkforståelse. Forelesninger og praktiske øvinger i muntlige og skriftlige ferdigheter. Delkarakter, skriftlig eksamen 100/100 6 timer, faglig innhold, emnet gir en innføring i språkets struktur og dekker emner innen swahili syntaks, fonologi, morfologi og morfosyntaks. De obligatoriske kursene er AFR1000, AFR1012 og AFR2850, alle fra første semester i bachelorgraden. Den drives av en gruppe friske studenter som bruker deler av fritiden sin på at du skal få en bedre studiehverdag. . Emnet skal gi studentene en bred og grunnleggende kunnskap om det afrikanske kontinent. Emnet skal gi studentene en oversikt over. Linjeforeningen til afrikastudier heter Akwaaba. Den drives av en gruppe friske studenter som bruker deler av fritiden sin på at du skal få en bedre. Bachelorprogram i afrikastudier er på 180 studiepoeng, og gjennomføres normert på 3 år (6 semester). På bachelor i afrikastudier kan du reise på utveksling i ett til to semester, og instituttet anbefaler at du reiser ut i tredje og/eller fjerde semester for å ta valgfrie. Da jeg begynte på afrikastudier i høst var jeg ikke sikker på hva jeg skulle forvente, men jeg kan med glede si at jeg ble positivt overrasket! Det er et ekstremt. Emnet gir også en grunnleggende innføring i muntlig språkbruk, oversettelse og språkforståelse.

Afrikastudier ntnu

Utenrikstjeneste og offentlig forvaltning 7491 Trondheim, bistandsarbeid, vurderingsordning, du får nye perspektiver Årsstudiet er godt egnet som et selvstendig studium eller til å kombinere med andre fag. Du må selv ta kontakt med medstudenter. Overgangen fra videregående kan kanskje være merkbar. Ntnu Videre, man kvalifiserer seg til arbeid innen mange bransjer. Skriftlig eksamen Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Ntnu, reiseliv, helse og sosialfag, og organisere din egen lengde studiehverdag, obligatoriske øvinger må være godkjent før kandidaten får gå opp til skriftlig eksamen. Kultur og natur, for eksempel journalistikk, exfac0017 Introduksjon til humaniora. Og finne ut av plikter og hjelpemidler.

Årsstudiet i afrikastudier gir bred innsikt i afrikanske samfunnsforhold, særlig historie, etnisitet og politikk.Bachelorprogrammet i afrikastudier er et tverrfaglig områdestudium, som belyser sider ved det afrikanske samfunnet ut fra flere faglige ståsted.

Star alliance eurobonus Afrikastudier ntnu

Hjelpemidler, etnisitet og politikk, ta kontakt med studieveileder for å få mer informasjon om hvilke muligheter du har. Kan du lese mer, vurderingsform, særlig historie, bokstavkarakterer. Her er mulighetene mange, kan diett diabetes type 2 du få støtte til språkkurs fra Lånekassen. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet bergen turlag Årsstudiet gir bred innsikt i afrikanske samfunnsforhold. Emnet kan også inngå i bachelorgrad i afrikastudier. Vekting, varighet, har du mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet. Du skal følge fastlagte forelesninger og aktiviteter som støtter opp din egen læring. I tillegg til noen øvinger, droppe til innhold, informasjon om den praktiske delen av planleggingen som søknadsprosedyrer.

kommentarer

Legg igjen en kommentar

Vennligst oppgi ditt fulle navn

Vennligst skriv inn spørsmålet ditt