Kvalitative mål

Date: Aug 2018 Postet av on mål, kvalitative

i fællesskab med henblik på at sikre kontinuitet og progression i undervisningen. 3) har overblik over og viden om matematik, herunder: har viden om et område, hvor matematik

Tags: mål, kvalitative

→ mer

Tjora kvalitative forskningsmetoder i praksis

Date: Aug 2018 Postet av on kvalitative, forskningsmetoder, praksis, tjora

blir særlig viktig når det forskes på sensitive temaer. Boka beskriver de viktigste metodene for innsamling av kvalitative data, eller datagenerering som Tjora kaller det. Eksemplene gjør at boka

Tags: kvalitative, forskningsmetoder, praksis, tjora

→ mer