Bedriftsnummer

Date: Aug 2018 Postet av on bedriftsnummer

virksomheter i kommuner, fylkeskommuner og helseforetak finnes på under Innrapportering, Kostra, Veiledning). Slike aktiviteter registreres bare som egen virksomhet hvis de foregår på et annet geografisk sted enn der

Tags: bedriftsnummer

→ mer